Završen ciklus regionalnih mentorskih sastanaka

03. 03. 2014., SLIDESHOW

 25.02.2014. godine u Centru Inventiva, Dečanska 12 u Beogradu, održan  je III Regionalni sastanak mentorskih osnovnih škola iz 10 Opština  Beograda. Sastanak je pripremila i vodila  Angelina Skarep, regionalna mentorka za Beograd.

Na sastanku je bilo 15  predstavnika/ca timova iz 9  škola, rukovodiljke tima na lokalu-TiPO: Jelisaveta Vilotić, Irina Kivić, Ivana Orolicki, kao i konsultantkinje za razvoj programa PO Marina Ostojić i Valerija Živković.

Sastanak je počeo najavom PO aktivnosti, koje su timovi za PO planirali da realizuju u svojim školama i partnerski sa MOŠ/BOŠ školama u okruženju. OŠ „Vasa Pelagić“ je najavila Sajam obrazovanja u aprilu, OŠ“Starina Novak“ pozvala na tribinu koju su učenici/ce, sami/se pripremili/e za roditelje i  najavila ralizaciju usluge za unapređenje komptetencija za rad sa roditeljima.

OŠ „Sveti Sava“-Vrčin i OŠ „Stevan Sinđelić“ imaju u toku likovni konkurs sa kojeg će radovi  krasiti Sajam obrazvanja na njihovim  Opštinama. OŠ“Momčilo Živojinović“ objavila Sajam obrazovanja u Mladenovcu 14. marta. OŠ „Knez Lazar“  organizuje realne susrete-„pratim te na poslu“  na basenu  Kolubara za učenike/ce svih škola Lazarevca. OŠ „Živojin Perić“ organizuje dane karijere i realne susrete sa predstavnicima neobičnih zanimanja; OŠ“Duško Radović“ najavila Sajam obrazovanja. OŠ“Filip Filipović“ najavila realizaciju usluge PO i tribinu sa srednjoškolcima. Zajedno sa rukovoditeljkama tima za PO-TiPO, timovi su uneli sve svoje planirane aktivnosti u  Kalendar i berzu usluga.

Na predlog timova,  deo sastanka je bio  posvećen  izradi mentorske usluge PO i primeru dobre prakse iz ove oblasti.

Za kraj, predstavnica tima OŠ“Starina Novak“, Slađana Luković, predstavila je primere dobre prakse u radu sa roditeljima iz svoje škole.

Dogovorene su naredne aktivnosti i načini podrške za timove od strane regionalne mentorke i Centra Inventiva.

Sastanak je  protekao u izuzetno pozitivnoj i radnoj atmosferi i svi su izrazili ogromno zadovoljstvo podrškom koju su dobili. 

 

Završen ciklus planiranih regionalnih sastanaka sa mentorskim školama

Regionalnim sastancima 25. februara u Beogradu i Jagodini, završen je ciklus planiranih regionalnih sastanaka sa mentorskim školama.

Učesnici/ce u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Somboru, Negotinu, Beogradu i Jagodini ocenili/e su najvišim ocenama dobiti od sastanka. Regionalne mentorke potvrđuju da su ciljevi regionalnih  sastanaka u potpunosti ostvareni!

Timovi mentorskih škola su:

-Unapredili  kapacitete  za uspostavljanje funkcionalnog mentorstva u školskom i vanškolskom sistemu u regionu i uspostavljaju MOŠ kao resurs centar u PO

-Pripremili se  za realne susrete i rad sa roditeljima kroz  uspostavljanje partnerskih i mentorskih odnosa sa akterima PO na lokalu, kroz berzu usluga  na TiPO i II mentorskom sastanku.

-Potvrdili registraciju u informacionom sistemu POIS.

Očekuju nas mentorski sastanci sa školama petog i šestog kruga obuke, kao  i sastanci timova -TiPO na kojima će timovi mentorskih  škola unapređivati   funkcionalno mentorstvo kroz ponudu i realizaciju partnerskih i mentorskih usluga PO.

Svim timovima mentorskih i bazičnih škola, saradnicima/cama timova u i van škole, a pre svega  učenicima/cama konsultantkinje za razvoj programa PO  žele zadovoljstvo u svim narednim aktivnostima na polju profesionalne orijentacije.