Mentorstvo

Mentorstvo podrazumeva profesionalnu pomoć jedne osnovne škole drugoj/drugim, u cilju ostvarivanja zajedničkih zadataka iz domena profesionalne orijentacije. Škole koje mogu da pruže pomoć drugim školama imaju iskustvo u primeni i razvijanju programa profesionalne orijentaciji sa učenicima, i edukovane profesionalce za implementaciju programa i mentorske zadatke. U tom smislu sam projekat je postavljen tako da počiva na građenju mentorskih odnosa između osnovnih škola koje su obuhvaćene projektom u različitim fazama njegove realizacije. Uzajamna saradnja i umreženost škola po mentorskom sistemu predstavlja model koji očekujemo da bude samoodrživ i obezbedi kontinuirano implementiranje i razvijanje programa profesionalne orijentacije u osnovnim školama.