Za trenere/-ice

Veštine i znanja

Način na koji trener uspostavi komunikaciju sa učesnicima jedan je od najvažnijih faktora za sprovođenje seminara. Praćenje sledećih principa vam može pomoći da isplanirate i sprovedete uspešan seminar. 

Mentorstvo

Uskoro više informacija i tekstova o mentorstvu.

Radionice

U okviru programa profesionalne orijentacije za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, kao i za mlade starijeg uzrasta koji će u Lokalnim kancelarijama za mlade imati priliku da učestvuju u obukama osmišljene su i razvijene brojne radionice. Ove radionice su veoma raznovrsne, kako tematski – pokrivaju svih 5 koraka dolaženja do odluke o karijeri, tako i metodski (koriste savremene interaktivne tehnike i metode treninga), namenjene su radu sa manjim i većim grupama mladih, pa i individualnom radu. Ova stranica vam omogućava da do radionica stignete na osnovu različitih kriterijuma (metode, vreme trajanja, socijalna forma) i tako lakše isplanirate obuku za mlade.