Pre početka seminara

Proverite na osnovu sledećih tačaka šta možete da uradite prilikom pripreme seminara odnosno kako će to uticati na učesnike.

1. Poziv kao poruka

Kakvu poruku šalje Vaš poziv, konkurs ili prospekt? Poruke se prenose različitim signalima. Naslov može biti veoma stručan ili pak može da pošalje poruku na emocionalnom nivou.

2. Razrešiti sopstvene nedoumice

Ponašanje učesnika na seminaru je u mnogo većoj meri odraz u ogledalu trenera koji vodi seminar nego što se to obično pretpostavlja. Ovo važi pre svega za pedagoški odnos.

Moći ćete da izgradite iskreniji kontakt i razumevanje sa članovima grupe u onoj meri u kojoj ste sami sebi razjasnili sopstvena osećanja, želje, bojazni i namere.

Odlučujući period za razrešavanje sopstvenih nedoumica je vreme pripreme – razjašnjenja u timu, savetovanje sa kompetentnim kolegama koji imaju razumevanja lakše je sprovesti tokom pripreme nego tokom samog seminara. To Vam olakšava da sami dođete do modela autentične komunikacije.

3.  Planirati prostor, urediti prostorije

Kada kreirate seminar, imate ulogu i dizajnera enterijera. Uticaj prostora na konkretno učenje je veliki.

Najvažnija odlika dobrog prostora za učenje nije veličina, već mnogo više mogućnost da se uredi na različite načine. Ako stolove i stolice možete sa premestite ili pomerite, ako na zidove možete da zakačite plakate, listove sa flip čarta i proizvode rada, ako imate dobro svetlo i električne uređaje možete da priključite tamo gde su Vam potrebni, onda je prostor dobar.

Razjasnite da prostorija ostaje Vaša prostorija tokom celog seminara. Ako u međuvremenu morate da sklanjate materijale, plakate, tehničke uređaje, gubi se veza sa prostorom i koče se procesi učenja.

Mogućnost promene rasporeda u prostoriji važna je pre svega kada primenjujete različite metode sa različitim strukturama i različitim medijima. Različite mogućnosti rasporeda u prostoriji neophodne su i kada prostorija za rad u plenumu mora poslužiti i kao prostorija za rad u grupama.  

Brzo i jednostavno preuređenje prostorije za rad u plenumu u prostoriju za rad u grupama može biti važna mera za razvijanje identiteta grupe.