Industrijski mehaničar

Po završetku školovanja imaće znanja i veštine da:

  • Obavlja preventivno i korektivno održavanje industrijskih mašina
  • Prati rad industrijskih mašina
  • Sprovodi mašinsku obradu jednostavnih delova i montažu podsklopova industrijskih mašina

Praktična nastava se u prvoj godini realizuje u školskoj radionici, dok „obrazovanje na radnom mestu“ počinje od druge godine školovanja kada đaci odlaze na praksu u kompanije. Učenici pećinačke tehničke škole koji se školuju za industrijskog mehaničara imaju praktičnu nastavu u preduzeću u kontinuitetu od po nekoliko meseci, i to u drugoj godini tri meseca, a u trećoj dva puta po tri meseca u bloku.

Buduće industrijske mehaničare upisuju dve škole na teritoriji Srbije:

  • Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“, Pećinci, šifra profila SMPE SA 3D23S
  • Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica, šifra profila SBSU SG 3D23S
  • Mašinska škola Niš, šifra profila NINI SL 3D23S
  • Tehnička škola Vlasotince, šifra profila JAVL SB 3D23S