Električar

Pored sticanja praktičnih znanja o radu na električnim instalacijama u preduzećima i domaćinstvima, učenici i učenice će se kroz izborne predmete dodatno obučavati za ugradnju savremenih instalacija u sisteme kao što su protivpožarni, sistemi nadzora, interfoni i drugi.

Konkretno, učenici i učenice koji završe ovaj smer umeće da:

  • Izvode elektroinstalaterske radove
  • Popravljaju kućne elektrouređaje
  • Održavaju industrijsku elektroopremu

Predviđeno je da učenice i učenici tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u preduzeću, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u lokalnom preduzeću koje sarađuje sa školom.

Škole koje upisuju učenike u profilu električar i šifre za popunjavanje liste želja su:

  • Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, šifra profila JBNS SI 3E19S
  • Tehnička škola „Kolubara“, Lazarevac, šifra profila BGLA SB 3E19S
  • Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Niš, šifra profila NINI SM 3E19S