Bravar-zavarivač

Po završetku školovanja će znati i umeti da:

 • Izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom
 • Spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
 • Izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu
 • Kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima
 • Zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog  i gasnog zavarivanja
 • Spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem
 • Kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju

Učenici i učenice tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, na modernim simulatorima za zavarivanje, u drugoj godini provode dva dana na praksi u preduzeću, a u trećoj, završnoj godini su u preduzeću tri dana nedeljno.

Škole koje nude đacima profil bravar-zavarivač i šifre za popunjavanje liste želja su:

 • Politehnička škola Kragujevac, šifra profila SUKG SE 3D22S
 • Mašinska tehnička škola „14. oktobar“, Kraljevo, šifra profila RSKR SD 3D22S
 • Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica, šifra profila SBSU SG 3D22M (mađarsko odeljenje)
 • Tehnička škola Obrenovac, šifra profila BGOB SB 3D22S
 • Tehnička škola “Zmaj”, Zemun, šifra profila BGZM SE 3D22S
 • Srednja tehnička škola “Nikola Tesla”, Sremska Mitrovica, šifra profila SMSM SE 3D22S
 • Srednja mašinska škola Novi Sad, šifra profila JBNS SH 3D22S
 • Srednja škola „Dragačevo“, Guča, šifra profila MOLU MA 3D22S