Škole

Baza je alatka koja treba da omogući saradnju između škola, kroz mentorstvo i partnerstvo, jer nudi jednostavan pregled svih škola prema školskim upravama koje realizuju program profesionalne orijentacije sa učenicima 7. i 8. razreda. Iz padajućeg menija odaberite školsku upravu koja vas interesuje.

Loading...
#
Grad/opština
Ime škole
Adresa
Telefon
Email
PO kordinator i tim