Seminar za nastavnike u školama u Nišu

21. 01. 2016., SLIDESHOW

Centar Inventiva podržava realizaciju programa stručnog usavršavanja pod nazivom “Roditelji – podrška deci za donošenje odluke o izboru škole i zanimanja”, koji se nalazi u Katalogu programa stručnog usavršavanja. Autorke programa su Slađana Golubović, psiholog škole “Sreten Mladenović Mika“, Sonja Đorđević Petrović, nastavnica srpskog jezika u OŠ “Sreten Mladenović Mika“ i Vesna Stanojević, nastavnica srpskog jezika u OŠ “Čegar“.

Tokom 2015. godine održano je pet  obuka u školama u Nišu i Gadžinom Hanu, sa ukupno 130 učesnika. Dosadašnji učesnici procenili su obuku kao zanimljivu i primenljivu u praksi.

Obuke će se sprovoditi i tokom 2016., a prva je zakazana za subotu, 23. 1. 2016. u osnovnoj školi “Sveti Sava“ u Nišu.