SAMOSPOZNAJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

U svetu vrlina i vrednosti

Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između vrednosti i zanimanjaCILJEVI

 • prepoznavanje svojih i uvažavanje tuđih vrednosti,

 • kreiranje zajedničkog sistema vrednosti,

 • prepoznavanje sopstvenih vrlina.


SEKVENCE
OBUKE:

 1. Brainstorming na temu vrednosti - 10min


Voditelj podstiče mlade da kažu šta im je važno, bez čega ne mogu da zamisle život

 1. Formiranje grupa


Učesnici se podele u grupe prostim razbrojavanjem 

 1. Izrada piramide vrednosti – 20 min


Rad sa karticama vrednosti u grupama i izrada zajedničke piramide vrednosti.

Svaka grupa dobije komplet kartica sa vrednostima- jedna kartica - jedna vrednost.

Uputstvo voditelja: napravite piramidu od kartica, gde je na vrhu vrednost koju najviše cenite. Treba da razgovarate o kriterijumima zašto neku vrednost cenite više, neku manje i da se usaglasite demokratskim putem na nivou grupe.

 1. Prezentacija rada – 20 min


Prezentacija grupne piramide vrednosti – voditelj podstiče predstavnika grupe da opiše proces donošenja odlluke gde će koja vrednost biti (u najkraćim crtama da kažu – da li je dogovaranje išlo teško ili lako)

 1. Diskusija, sumiranje, refleksija – 10 min (diskusija se razvija na temu da li ima razlike među piramidama i šta oni misle - zašto se tako dogodilo)

 2. Popunjavanje upitnika o sopstvenim radnim vrlinama (individualni rad)


 
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Obrazac za kopiranje 4 - Priručnik za KZM: Kartice sa vrednostima
 • Obrazac za kopiranje 4a - Priručnik za KZM: izgled piramide
 • selotejp, flip čart papiri
 • Upitnik o radnim vrlinama.