SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

U svetu vrlina i vrednostiCILJEVI

  • prepoznavanje sopstvenih i uvažavanje tuđih vrednosti, kreiranje zajedničkog sistema vrednosti.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Brainstorming na temu vrednosti

2. Podela na grupe kroz igru „Atom“

Učenici/učenice se kreću u prostoru; kad voditelj pljesne rukama i kaže neki broj, toliko učesnika će načiniti atom – grupu.

3. Kreiranje piramide vrednosti

Podela kartica sa vrednostima po grupama. Učenici/učenice prave piramidu vrednosti i dogovaraju se u grupi koja vrednost pripada kom mestu u piramidi.

4. Prezentacija rada grupa

Svaka grupa predstavlja svoju piramidu vrednosti sa opisom procesa donošenja odluke gde će se koja vrednost nalaziti.

5. Refleksija o vrednostima

Vrednosti za koje se zalažemo u velikoj meri određuju naše ponašanje.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papir, flomasteri, markeri, Obrazac za kopiranje 3: Kartice sa ispisanim vrednostima.
  • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažu u Portfolio popunjen list „Piramida vrednosti“ nakon radionice