SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

U svetu veština i sposobnostiCILJEVI

  • prepoznavanje i izražavanje sopstvenih i sagledavanje i uvažavanje tuđih veština i sposobnosti


SEKVENCE
OBUKE:
1. Uvodna igra „VRUĆA STOLICA“

Stolica je postavljena u sredinu kruga, a učenici/učenice šetaju oko stolice. Voditelj zadaje osobinu, veštinu, talenat kao impuls i oni koji misle da zadatu osobinu poseduju u velikoj meri treba što pre da sednu na stolicu, da joj se približe ili se od nje udalje onoliko koliko misle da poseduju tu osobinu.  Onog ko sedne na vruću stolicu voditelj može da pita zašto misli da poseduje zadatu osobinu i da ga zamoli da tu svoju osobinu demonstrira (npr: ako je osobina duhovitost, onda priča nešto duhovito; ako je neka fizička sposobnost – da uradi most ili nešto drugo; sposobnost tečnog govora na drugom stranom jeziku i sl.).

2. Procena veština i sposobnosti u paru

Jedan u paru čita tvrdnju iz kolone Posao, u isto vreme oba  učesnika u paru treba da pokažu prstom 0,1,2 za osobu A iz para, a onda za osobu B iz para, onako kako procenjuju posedovanje te sposobnosti (0 – nema; 1 – u manjoj meri; 2 – veoma) i obe osobe sebi upisuju u tabelu podatke: kako sebe procenjujem i kako me ti procenjuješ.

3. Refleksija u paru o proceni veština i sposobnosti
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Radni materijal sa CD-a:  Ustanovi svoje talente i sposobnosti.
  • Radni materijal za Portfolio:  Učenici/učenice prilažu u Portfolio popunjen list „Ustanovi svoje talente i sposobnosti“ nakon radionice