SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

U svetu interesovanjaCILJEVI

  • prepoznavanje i uočavanje sopstvenih interesovanja

  • argumentacija izbora interesovanja


SEKVENCE
OBUKE:
1. Predstavljanje svojih interesovanja – razmena u paru

Podela učesnika/ca na parove i razmena stavova po pitanjima: ko šta najviše voli da radi, u čemu uživa i ko kakav hobi ima.

2. Predstavljanje parova

Predstavljanje parova: svako govori o interesovanjima i hobijima svog para.

3. Individualan rad sa instrumentima koji se tiču interesovanja

Individualno popunjavanje radnog lista „Za šta sam zainteresovan“ .

4. Procenjivanje stepena interesovanja

Voditelj raspoređuje u prostoru na tri papira A4 na kojima su ispisani stepeni procene interesovanja iz radnog lista: veoma me zanima, delom me zanima, uopšte me ne zanima. Učesnici se raspoređuju u odnosu na svako interesovanje po stepenu koji su izabrali i obrazlažu svoj izbor ako žele.

5. Refleksija o ličnim uvidima sa linije procene
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Papiri sa ispisanim stepenima procene: veoma me zanima, delom me zanima, uopšte me ne zanima.
  • Radni materijal sa CD-a:  Za šta sam zainteresovan.
  • Radni materijal za Portfolio:  učenici/učenice prilažu u Portfolio popunjen list „Za šta sam zainteresovan“ nakon radionice.
NAPOMENA: U Portfoliu profesionalne orijentacije nalazi se TEST INTERESOVANJA. Uputiti učenike/učenice da popune test u svom slobodnom vremenu kako bi sagledali svoja interesovanja, a potom vrate list u  Portfolio.