SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

U očima drugihCILJEVI

  • prepoznavanje sopstvenih sposobnosti, sklonosti i vrlina;

  • davanje drugima pozitivnih povratnih informacija;

  • sagledavanje slike o sebi upoređujući kakav sam ja, a šta drugi misle o meni.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Igrica „Atom“ sa zadacima za razmenu

Učenici/učenice se slobodno kreću u prostoru i kada voditelj/ka pljesne rukama i kaže neki broj, onda se toliki broj učesnika uhvati za ruke i tako predstavljaju atom. Svaki put kad se napravi atom, grupa dobija zadatak. Atom će se po završetku zadatka, posle 2-3 minuta, rasformirati, učenici/učenice će ponovo krenuti u šetnju i opet na znak voditelja formirati novi atom.

Zadaci za razmenu posle svakog kruga formiranja atoma:

-  šta je to u čemu uživate;

- u čemu ste najbolji, šta vam najbolje „ide od ruke“, da li već imate neku diplomu, nagradu, sertifikat za svoj talenat;

-  da li imate neki hobi i da li taj hobi ima neke veze  „sa vašim budućim zanimanjem“.

2. Harmonika

Učenici/učenice sede u krugu, dobijaju list A4 formata i zadatak: Na vrhu stranice ispišite svoje ime, presavijte list zamišljajući da će se do kraja kruga taj list pretvoriti u „harmoniku“. Neka svako pošalje svoj list na desnu stranu, a na list koji je primio sa leve strane neka upiše neku osobinu, za koju misli da je „ovaj gorepotpisani“ poseduje. Potom neka presavije list i doda ga onom desno do sebe i tako redom, dok mu se ne vrati list sa sopstvenim imenom.

3. Refleksija – utisci: Kako me drugi vide

Šta vas je pozitivno iznenadilo? Šta nikada ne biste vi sami rekli za sebe? Šta bi obavezno trebalo da se nađe na ovoj listi, a drugi to nisu primetili kod vas kao osobinu ili vrlinu? O ovome govori onaj ko želi.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • List A4 za svakog učenika/učenicu.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio „harmoniku“ / Kako me drugi vide, nakon radionice.