(VII razred) - Radionice

Sprovođenje intervjuaCILJEVI

  • samostalno prikupljanje relevantnih informacija o zahtevima koji se postavljaju u okviru daljeg školovanja, odnosno u zanimanju;

  • susretanje sa autentičnim informacijama;

  • širenje znanja o putevima obrazovanja i zanimanjima;

  • primena različitih metoda komunikacije.


SEKVENCE
OBUKE:

  1. Brainstorming na temu: Fizioterapeut/kinja

  2. Podela u parove razbrajanjem

  3. Podvlačenje ključnih reči i rad na materijalu: Kvalifikacioni okvir Fizioterapeut/kinja


U parovima se proučava materijal koji se odnosi na opis kvalifikacionog okvira Fizioterapeut/kinja i podvlače ključne reči.

4. Simulacija intervjuisanja

Par dobrovoljaca glumi intervjuisanje fizioterapeuta/kinje na osnovu modela pitanja za intervjuisanje.

5. Beleška i utisak o intervjuisanju

Razmenjuju se zapažanja i formira se beleška o realizovanom intervjuu.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 7: Kvalifikacioni okvir: fizioterapeut/kinja, Model pitanja za intervjuisanje.
  • Radni materijal sa CD-a: Kvalifikacioni okvir: Fizioterapeut/kinja.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio radni list „Kvalifikacioni okvir za zanimanje: Fizioterapeut/kinja“ nakon radionice.