INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VII razred) - Radionice

Slika savremenog sveta radaCILJEVI

  • upoznavanje sa savremenim svetom rada.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Uvodna igrica „Ime i zanimanje“

Igra se igra tako što svako kaže svoje ime i jedno zanimanje koje počinje prvim slovom njegovog imena.

2. Slika savremenog sveta rada – izrada postera

Učenici/učenice u grupama opisuju i na posteru predstavljaju znanja, veštine i stavove koje svako treba da ima da bi odgovorio/la zahtevima savremenog sveta rada.

3. Prezentacija postera

4. Power Point prezentacija o savremenom svetu rada i sposobnosti orijentisanja. Neke teze za komentar voditelja:

  • Usled promena  u savremenom svetu rada (kao što su tehnološki razvoj, promene kao posledica globalizacije, fleksibilna organizacija rada, fleksibilni vidovi zapošljavanja, veća samostalnost u radu, skraćeno radno vreme, mogućnost rada kod/od kuće, promene uloga polova, širenje uslužnih i informativnih zanimanja...) javljaju se novi zahtevi za mlade i odrasle koji rade.

  • Povezivanje sa: „atipičnim“ karijerama, „dinamičnom“ profesionalnom orijentacijom, inovativnim vidovima rada u preduzeću,  ciljevima  faze  2 i 3.

  • Povezivanje pojmova: oblast rada, zanimanje, obrazovni profil, karijera.

  • Sposobnost orijentisanja: samostalno i aktivno dolaženje do informacija, informacije o zanimanjima, o mogućnostima školovanja za određena zanimanja, povezivanje informacija o školama i zanimanjima sa sopstvenim sposobnostima.

VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Mediji: CD sa Power Point prezentacijom o savremenom svetu rada.
  • Radni materijal sa CD-a: Ključne kompetencije za zanimanja.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio radni list „Ključne kompetencije“ za zanimanja, nakon radionice.