SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

Samospoznaja – autoportretCILJEVI

  • otkrivanje sebe i prihvatanje drugih takvih kakvi jesu;

  • sagledavanje slike o sebi, samouvereno formulisanje svojih vrlina;

  • procena sopstvenih sposobnosti


SEKVENCE
OBUKE:
1. Nastavi rečenicu

Učenici/učenice nastavljaju započetu rečenicu: „Ja sam...“ sa karakteristikom koja ih najbliže opisuje.

2. Crtanje autoporteta

Svako crta autoportret i u oblačiće upisuje lične osobine.

3. Galerija autoportreta

Učenici/učenice postavljaju svoje autoportrete na zid prostorije – polovina učesnika na jedan zid, a druga na drugi. Najpre jedna polovina učesnika stoji ispred svojih crteža i prima čestitke za to što je baš takav/takva kakav/kakva jeste i kako se predstavio/la, a potom druga polovina prolazi istu proceduru.

4. Refleksija

Važnost otkrivanja sebe, sopstvenih sposobnosti, samouverenog formulisanja sopstvenih vrlina; uvažavanje da se kod drugih prepoznaju, uvaže i ispoštuju osobine, vrline i sposobnosti koje poseduju.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • List A4 formata za svakog učesnika, flomasteri, Obrazac za kopiranje 1: Primeri osobina.
  • Radni materijal iz Portfolia:  Autoportret.
Napomena: autoportreti se koriste za rad sa roditeljima.