REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Refleksija učenja putem realnih susretaCILJEVI

  • sticanje uvida udobiti od isprobavanja prakse u školi/organizaciji/preduzeću za donošenja odluke o daljem školovanju/zanimanju;

  • razmena iskustava o dobitima –novim saznanjima i doživljajima sa dana isprobavanja u školi/organizaciji/preduzeću;

  • izgrađivanje veštine vizuelne obrade i prezentacije iskustva.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Priprema za razmenu iskustava o obavljenoj praksi

Voditelj zamoli učesnike/ce da sednu u dva koncentrična kruga, jedni naspram drugih, tako da svako ima svoga para preko puta sebe. Otvaraju   dnevni i/ili nedeljni izveštaj sa dana isprobavanja u školi/organizaciji/preduzeću. Na znak voditelja počinje razmena stavova  o dokumentaciji, tako što će prvo pričati samo oni koji su unutar kruga. Na voditeljev  znak, unutrašnji krug će se pomeriti za jedno mesto udesno, razmena se nastavlja tako što priča spoljašnji krug. Na voditeljev znak, unutrašnji krug se pomera za jedno mesto i opet govore oni koji su unutar krugadok se ne sretnu jedan preko puta drugog oni koji su počeli razmenu. Svaka razmena traje najvišedva minuta.

2. Razmena iskustava o obavljenoj praksi –karusel

3. Podela na grupe na osnovu mesta gde su bilina praksi

     Podsećaju se prakse i prave zajednički poster „POGLED UNAZAD“  u odnosu na školu/organizaciju/preduzećegde su bili na praksi.

4. Izrada postera MOJ DOŽIVLJAJ REALNIH SUSRETA – osvrt na obavljenu praksu uškoli/organizaciji/preduzećui:Šta bih savetovao/la mladima koji žele da odrade praksu u istoj školi/istom preduzeću kao ja; Šta bih uradio/la da opet mogu da isplaniram praksu.

5. Prezentacija postera

6. Razmena na pitanje: Da li su izveštaji učesnika probudili znatiželju za drugim školama /zanimanjima.

7. Sumiranje voditelja: cilj profesionalne orijentacije, značaj proveravavanja uklapanja slike o sebi u sliku zahteva određenog zanimanja, značaj iskustvenog prolaženja kroz zahteve zanimanja za kvalitet donošenja odluke o izboru  škole/zanimanja.

8.Poziv onima koji se nisu pronašli na isprobavanju da se prijave za profesionalno savetovanje.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Pojedinačni izveštaji učesnika/ca iz Portfolia, flip čart papiri za izradu postera  POGLED UNAZAD, Obrazac za kopiranje 13 – Moj doživljaj realnih susreta.
  • Radni materijal sa CD-a: Obrazac za kopiranje 13 – Moj doživljaj realnih susreta.
  • Radni materijal iz Portfolia:POGLED UNAZAD