INFORMISANJE O šKOLAMA(VII razred) - Radionice

Putevi obrazovanja i karijereCILJEVI

  • prepoznavanje motiva i razloga za željenu školu i zanimanje;

  • argumentacija motiva i razloga za moguću odluku o školi;

  • definisanje sopstvenih očekivanja;

  • sagledavanje i povezivanje kriterijuma za izbor škole i zanimanja.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Nastavljanje rečenice-impulsa: Od srednje škole očekujem...

2. Formiranje grupa u odnosu na željenu školu

3. Predstavljanje željene škole

Grupe dobijaju informativni i propagandni materijal koji se odnosi na školu koju članovi grupe žele da upišu i kreira poster o toj školi; mogu se služiti podacima o školama sa interneta.

4. Prezentacija postera željene škole
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papir, markeri, flomasteri.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio materijale o školama nakon radionice.