SAMOSPOZNAJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Prvi susret sa profesionalnom orijentacijom

Upoznavanje voditelja i učesnika, predstavljanje Projekta i donošenje zajedničkih pravila rada na radionicama.CILJEVI

  • Predstavljanje i upoznavanje voditelja sa učesnicima.

  • Predstavljanje Projekta.

  • Upoznavanje sa pravilima rada na radionicama,

  • Upoznavanje sa Portfoliom profesionalne orijentacije


SEKVENCE
OBUKE:

  1. Predstavljanje programa PO i KV mladima


Osvrt na sadržaje, ciljeve i ishode programa PO i KV, metode rada i dinamiku realizacije.

  1.  Predstavljanje učesnika- uvodna igrica sa dodavanjem loptice- Voditelj počinje tako što predstavi sebe, dobaci lopticu kome želi i zamoli da kaže svoje ime, razloge i motive zašto je na seminaru.

  2. Upoznavanje sa Portfoliom za mlade


Prestavljanje: PORTFOLIO PROFESIONALNE ORIJENTACIJE, objašnjenje čemu služi dokument, kako se popunjava i podsticanje da ga mladi prelistaju i postavljaju pitanja.

  1. Moj bedž - individualni rad


Izrada bedža na kome će mladi ispisati svoje ime.

     5.  Naša pravila

Zapisivanje liste pravila: šta je veoma važno poštovati tokom rada na ovim radionicama, kao i dogovor koje je od navedenih pravila najvažnije da se poštuje.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
Lopta (može od papira), listovi A4, flomasteri, makaze, selotejp, stikeri