REALNI SUSRETI(Kancelarija za mlade) - Radionice

Priprema za realne susrete

Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženjuCILJEVI

 • osvrtanje na rezultate informisanja o školama/zanimanjima – razmena iskustva;

 • senzibilisanje mladih za značaj i dobiti od realnih susreta;

 • izlistavanje potreba i želja mladih za isprobavanje prakse;

 • analiza resursa za realne susrete sa svetom rada i mogućnosti isprobavanja

 • prakse u okruženju.


SEKVENCE
OBUKE:

 1. Samoprocena: Koliko sam dobro informisan/na o svom željenom zanimanju/školi – skala procene / 5 min

 2. Brainstorming  – realni susreti sa svetom rada / 5 min

 3. Predavanje: Raspitivanje u preduzeću/školi i isprobavanje prakse (prezentacija o koristima od realnih susreta i značaju pripreme za realne susrete) / 10 min

 4. Podela u grupe / 5 min

 5. Rad u grupi: Izlistavanje potreba i želja mladih za isprobavanje prakse (tehnikom „dijamant“ grupe izlistavaju najučestalije i najvažnije želje za posetu školi/preduzeću radi isprobavanja prakse) / 10 min

 6. Prezentacija „dijamantske liste“ škola i preduzeća koje učesnici žele da bliže da upoznaju / 10 min

 7. Izbor sa „dijamantske liste“ škola/preduzeća za dodatno informisanje i isprobavanje prakse / 5 min

 8. Analiza sredine: škola/organizacija/preduzeće kao resursi za isprobavanje prakse (u središnji krug upisuju najčešće birano zanimanje, a u okolne krugove upisuju mesta gde se to zanimanje može isprobati kroz praksu. Punom linijom označavaju mesta koja su dostupna, a isprekidanom tamo gde je izvor manje dostupan). Diskusija /15 min

 9. Sumiranje trenera / 5 min

VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Obrazac za kopiranje br. 23 – Priručnik za osnovne škole: dijamantska lista, papiri A4 formata, flomasteri