REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Priprema za realne susreteCILJEVI

  • izlistavanje potreba i želja učenika/ca za isprobavanje prakse;

  • analiza resursa za realne susrete sa svetom rada i mogućnosti isprobavanja prakse u okruženju.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Raspitivanje u preduzeću i isprobavanje praksePower Point prezentacija

2. Podela u grupe

3.Izlistavanje potreba i želja učenika/učenica/mladih za isprobavanje prakse – rad u grupi

     Tehnikom „dijamant“ grupe izlistavaju najučestalije i najvažnije želje za posetu školi/preduzećuradi isprobavanja prakse.

4. Prezentacija „dijamantske liste“ škola i preduzeća koje učesnici žele da bliže da upoznaju

5. Izbor sa „dijamantske liste“ škola/preduzeća za dodatno informisanje i isprobavanje prakse

     Svakoupisuje svoje ime na ono mesto koje je njegov/njen izbor, bez obzira kojoj grupi pripada.

6. Sumiranje voditelja

Upoznavanje sa potrebom pripremanja za realni susret i navođenje aktivnosti do realizacije tih susreta i isprobavanja prakse.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Papiri A 4 formata, flomasteri,
  • Radni materijal sa CD-a: Dijamantska lista,
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.