(VII razred) - Radionice

Priprema za intervjuCILJEVI

  • samostalno prikupljanje relevantnih informacija o zahtevima koji se postavljaju u okviru daljeg školovanja i zanimanja;

  • susretanje sa autentičnim informacijama;

  • širenje znanja o putevima obrazovanja i zanimanjima;

  • prepoznavanje postojanja nelinearnih karijera.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Uvodna igrica: Zagonetno zanimanje

Jedan dobrovoljac izvlači karticu sa opisom zanimanja i čita u sebi opis zanimanja. Ostali otkrivaju zanimanje postavljanjem pitanja koja opisuju  zanimanje. Osoba koja je počela sa ispitivanjem ima pravo da postavlja pitanja u kontinuitetu sve dok dobija odgovor DA. Osoba koja odgovara na pitanja o zanimanju odgovara sa DA i sa NE, sve dok se ne otkrije zagonetno zanimanje sa kartice. Onaj ko pogodi izvlači sledeću karticu.

2. Podela na grupe

Podela na osnovu simbola ili naziva mogućih uloga prilikom intervjuisanja: reporter, tonski tehničar, fotograf, sakupljač materijala.

3. Lista pitanja za intervjuisanje – rad u grupama

Učenici/učenice sastavljaju listu pitanja za osobu koja je ekspert/kinja u svom zanimanju; pitanja se odnose na poslove, potrebno obrazovanje, svetle i tamne strane posla, zahteve, platu.

4. Podela obrasca za kopiranje 6: Model pitanja za intervjuisanje

Grupama se podeli Model pitanja za intervjuisanje, kako bi uporedili listu svojih pitanja sa dobijenim materijalom.

5. Sastavljanje liste potencijalnih osoba za intervjuisanje

6. Prezentovanje liste potencijalnih osoba za intervjuisanje

7. Rezime voditelja

Naglašavanje važnosti pripreme intervjua i beleženja novih informacija i beleške o vođenom intervjuu.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Papiri A4.
  • Radni materijal sa CD-a: Lista pitanja za intervjuisanje.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio radni list „Lista pitanja za intervjuisanje“ nakon radionice.