(VII razred) - Radionice

Priprema susreta sa ekspertima/ekspertkinjama u našoj školiCILJEVI

  • priprema za samostalno prikupljanje relevantnih informacija o zahtevima  daljeg školovanja i zanimanja;

  • proširivanje znanja o putevima obrazovanja i karijere;

  • primena metode intervjua i plana akcije.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Podela na grupe na osnovu željenog zanimanja

2. Priprema liste pitanja za intervju sa ekspertima/kinjama u željenom zanimanju

3. Prezentacija liste pitanja po grupama

4. Refleksija na liste pitanja za intervju sa ekspertima/kinjama  

5. Izrada plana akcije za realizaciju susreta sa ekspertima/kinjama: termin za susret sa ekspertima/kinjama, pozivanje, organizacija, podela uloga, tok susreta, vođenje beleški.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Model pitanja za intervjuisanje
  •  Obrazac za kopiranje 8: Plan akcije.
  • Radni materijal sa CD-a: Plan akcije za eksperte u školi.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio radni list „Plan akcije za eksperte u školi“ nakon radionice.