INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Priprema i sprovođenje intervjuaCILJEVI

  • razvijanje veština za opis zanimanja, kvalifikacioni okvir zanimanja,  za izveštaj o radu iz određenog zanimanja;

  • razvijanje kompetencija za pripremu vođenog intervjua za eksperte iz određenog zanimanja;

  • primena novih metoda rada u profesionalnoj orijentaciji: cedulje sa ključnim rečima.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Opis igre: Skrivena ličnost

Voditelj objašnjava da će se u radionici baviti pripremom intervjua i  njegovom realizacijom. Poslužiće se jednom igromu kojoj se tri osobe pojavljuju sa istim identitetom, a učesnici/ce treba da otkriju koja osoba stoji iza identiteta – u ovom slučaju zanimanja.

2. Podela na grupe na osnovu pet različitih simbola

3Prijavljivanje dobrovoljacai instrukcija za pripremu uloge

Dobrovoljci dobijaju materijale: Menadžer/ka hotela na brodu na otvorenom moru, Izveštaj hotelskog menadžera/ke na otvorenom moru i  kvalifikacioni okvir hotelskog menadžera/ke, sa zadatkom da pročitaju materijal, podvuku ključne reči i da naprave cedulje sa ključnim rečima iz materijala. Dogovaraju se ko će biti osoba A, B, Ci koja će osoba dobiti potpuni materijal (dve osobe imaju izostavljen pasus o VIP osobama).

4. Priprema intervjua sa osobom sa zagonetnim zanimanjem (hotelski menadžer/ka na brodu na otvorenom moru)

Učenici/učenice dobijaju materijale: Menadžer/ka hotela na brodu na otvorenom moru: Izveštaj hotelskog menadžera/ke na brodu na otvorenom moru, kvalifikacioni okvir hotelskog menadžera/ke i model pitanja za intervjuisanje sa zadatkom da pripreme listu pitanja kako bi saznali koja je od tri osobe, A, B ili C, pravi hotelski menadžer/ka na brodu na otvorenom moru. Nakon toga, određuju na nivou grupe osobu koja će postavljati pitanja osobama A, B i C.

Igra počinje kada osobe A, B i C sednu i predstave se. Otkrivanje osobe počinje grupa čiji je simbol izvučen slučajnim izborom kao prvi, a nastavljaju grupe sa narednim izvučenim simbolima. Predstavnik/ca grupe postavlja po jedno pitanje osobama A, B, C, a nastavlja sledeća grupa po redu izvučena. Posle tri kruga pitanja, grupe odlučuju ko jeprava osoba – menadžer/ka, sa pripremljenom argumentacijom.

Nakon izjašnjavanja grupa, osobe A, B i C se predstavljaju i otkriva se prava ličnost.

5. Igra detekcije –prvo se vrši izvlačenje simbola grupakako bi se ustanovio redosled postavljanja pitanja

Otkrivanje osobe počinje grupa čiji je simbol izvučen slučajnim izborom kao prvi, a nastavljaju grupe sa narednim izvučenim simbolima. Predstavnik grupe postavlja po jedno pitanje osobama A, B, C, a nastavlja sledeća grupa po redu izvučena. Posle tri kruga pitanja, grupe  odlučuju ko je   prava osoba – menadžer/ka, sa pripremljenom argumentacijom.

Nakon izjašnjavanja grupa, osoba A,B,C se predstavlja i otkriva se prava ličnost.

6. Refleksija i završni komentar voditelja

Značaj poznavanja kvalifikaconog okvira za svako od zanimanja kojim bismo želeli da se bavimo; značaj načina na koji dolazimo do pravih informacija o zanimanju koje nas zanima. Dobro vođen intervju, sposobnost izdvajanja bitnog od nebitnog u vidu ključnih pojmova i reči od presudnog je značaja.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 7: Kartice za podelu na grupe, Obrazac za kopiranje8: Model pitanja za intervjuisanje, Kvalifikacioni okvir hotelskog menadžera/ke,Cedulje sa ključnim rečima.
  • Radni materijal sa CD-a:Izveštaj menadžera/ke hotela na brodu / „kvalifikacioni okvir“ hotelskog menadžera/ke, Izveštaj menadžera/ke hotela na brodu / „Opis posla“ hotelskog menadžera/ke, Model pitanja za intervjuisanje.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.