SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

Predstavljanje programa profesionalne orijentacije i portfoliaCILJEVI

  • upoznavanje učenika/učenica sa programom profesionalne orijentacije za sedmi razred;

  • predstavljanje učenika/učenica;

  • motivisanje za zajednički rad;

  • dogovor o načinu rada na radionicama;

  • upoznavanje sa Portfoliom za učenike/učenice.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Predstavljanje programa PO i KV učesnicima

Osvrt na sadržaje, ciljeve i ishode programa profesionalne orijentacije u sedmom razredu, metode rada i dinamiku realizacije.

2. Uvodna igrica sa dodavanjem loptice – predstavljanje

Voditelj/ka počinje tako što predstavi sebe i dobaci lopticu kome želi sa zadatkom da taj izabrani kaže svoje ime, razloge i motive zašto je došao na radionicu.

3. Upoznavanje sa Portfoliom za učenike/učenice

Predstavljanje: Portfolio – Pet koraka do odluke, objašnjenje čemu služi taj dokument, kako se popunjava i podsticanje da ga učenici/učenice prelistaju, komentarišu  i postavljaju pitanja.

4. Moj bedž – individualni rad

Izrada bedža na kome će učenici/učenice ispisati svoje ime i nekim simbolom, znakom, crtežom predstaviti ono što predstavlja njih kao osobu i zanimanje kojim bi voleli da se bave.

5. Predstavljanje bedževa - razmena

Učenici/učenice sede u velikom krugu i svako predstavlja sebe i svoje zanimanje kojim bi voleli da se bave.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Lopta (može i od papira), listovi A4, flomasteri, makaze, selotejp, stikeri
  • Obrasci za kopiranje: Radni materijal sa CD-a - Uputstvo za upotrebu Portfolia