SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

Predstavljanje programa i portfolia za osmi razredCILJEVI
•             upoznavanje učenika sa programom profesionalne orijentacije za osmi razred;

•             motivisanje za zajednički rad;

•             dogovor o načinu rada na radionicama;

•             upoznavanje sa Portfoliom za učenike/učenice za osmi razred.

SEKVENCE
OBUKE:
1. Podsećanje na program profesionalne orijentacije u sedmom razredu

Osvrt na sadržaje, ciljeve i ishode programa profesionalne orijentacije u sedmom razredu, metode rada i dinamiku realizacije.

2. Reporteri istražuju

Formira se pet grupa reportera. Zadatak za istraživanje na nivou grupa: kojim sadržajem smo se bavili, na koji način smo radili profesionalnu orijentaciju, šta je bilo najzanimljivije u sedmom razredu iz programa profesionalne orijentacije, šta smo novo naučili – koje su lične dobiti, šta bismo voleli da radimo u osmom razredu.

3. Prezentacija rada grupa

Grupe prezentuju svoj rad dok ih iz drugih grupa dopunjuju.

4. Prezentacija programa profesionalne orijentacije za osmi razred

5. Dobit od Portfolia za učnike/ce u sedmom razredu i upoznavanje sa Portfoliom za osmi razred za učenike/učenice

Izlistavanje dobiti koje su učenici/ce imali od Portfolia u sedmom razredu. Predstavljanje: Portfolio za osmi razred, čemu služi taj dokument, kako se popunjava i podsticanje učenika/učenica da ga prelistaju i postavljaju pitanja, komentarišu.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Listovi A4, flip čart papir, flomasteri, markeri, makaze, selotejp, stikeri
  • Radni materijal sa CD-a: Power Point prezentacija, Reporteri istražuju.
  • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažu u Portfolio popunjen list „Reporteri istražuju“ nakon radionice.