INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VII razred) - Radionice

Povezivanje oblasti rada sa zanimanjimaCILJEVI

  • upoznavanje sa oblastima rada i zanimanja;

  • razumevanje složenog sveta zanimanja i povezivanje zanimanja sa oblastima rada.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Igrica „Azbuka zanimanja“ i podela na grupe

Na 30 kartončića napisano je po jedno slovo azbuke. Svaki učenik/učenica izvlači jedan kartončić sa napisanim slovom i formiraju pet grupa. Izlistavaju što više zanimanja koja počinju na to slovo koje su dobili.

2. Povezivanje oblasti rada sa njima pripadajućim zanimanjima

     Voditelj/ka priprema crvene kartice sa oblastima rada i zelene sa zanimanjima. Svaka grupa dobija koverat sa kompletom kartica sa zanimanjima. Predstavnik/ca grupe izvlači jednu crvenu karticu – oblast rada i grupa pronalazi za datu oblast rada ona zanimanja koja pripadaju toj oblasti; zatim izvlače drugu crvenu karticu i spajaju oblasti i zanimanja.

3. Povratna informacija i razmena

Kad sve grupe završe sa radom, proveravaju u Vodiču tačnost povezivanja oblasti rada i zanimanja

4. Završni komentar voditelja

Veza – oblast rada i zanimanja i podela Obrasca za kopiranje 4: Oblast rada i zanimanje i neobična zanimanja .
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Kartoni sa ispisanim slovima azbuke za uvodnu igricu; iseckane crvene kartice sa oblastima rada i zelene kartice sa zanimanjima.
  • Radni materijal sa CD-a: Kartice sa oblastima rada i zanimanja.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio radni list kartice sa oblastima rada i zanimanja, nakon radionice.