REALNI SUSRETI(VII razred) - Radionice

Poseta srednjoj školiCILJEVI

  • senzibilisanje učenika/učenica za značaj i dobiti od realnih susreta;

  • upoznavanje učenika/učenica sa elementima i fazama realnih susreta – priprema za raspitivanje u srednjoj školi;

  • osnaživanje učenika/učenica za realne susrete sa srednjom školom;

  • osvešćivanje značaja stvaranja uslova u srednjim školama za prijem učenika/učenica radi sprovođenja realnih susreta.

METODE:

SEKVENCE
OBUKE:
1. Asocijacije na temu: Moja srednja škola

2. Podela na dve grupe

3. Priprema simulacije

Jedna grupa dobija zadatak da prikaže Dan otvorenih vrata u nekoj srednjoj školi u najpozitivnijem svetlu, dok ga druga grupa prikazuje u negativnoj varijanti. Uloge za učesnike/učesnice obe grupe: direktor/ka, stručni saradnik/ca, dežurni nastavnik/ca, učenici/ce srednje škole; nastavnik/ca predmeta PO, odeljenjski starešina, učenici/ce OŠ.

4. Izvođenje simulcije

5. Utisci i refleksija

6. Potrebni uslovi za realizaciju Dana otvorenih vrata u školi 
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL: