REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Ostvarujemo učenje putem realnih susretaCILJEVI

  • upoznavanje učenika/učenica sa elementima i fazama realnih susreta – priprema za raspitivanje u preduzeću/organizaciji/školi (OPŠ);

  • osposobljavanje učenika/učenica za realne susrete;

  • osvešćivanje značaja stvaranje uslova OPŠ za prijemučenika/ca za sprovođenje realnih susreta


SEKVENCE
OBUKE:
1. Prijavljivanje dobrovoljaca za simulaciju realnog susreta – šestučesnika/ca.

2. Priprema učenika/ca u spoljašnjem krugu – podela zadataka

     Učenici/učenice imaju zadatak da prate postupke svih aktera u simulaciji i otkriju korake u pripremi koju nastavnik/ca realizuje sa učenicima/cama. U parovima upisuju zapažanja.

3. Priprema simulacije

Uloge za simulaciju su sledeće: 1 nastavnik/ca, 1 recepcioner/ka u hotelu, 1 šef/ica recepcije u hotelu, 3 učenika, 1 gost/šća hotela. Scenario simulacije: Nastavnik/ca viče na decu, naređuje kako da se obuku i na pitanje šta treba da rade, sve vreme viče: „Vi valjda znate šta treba da radite...“ Recepcioner rukom maše deci da se pomere i odu iza recepcije: „Idite tamo da se presvučete, nemojte da mi pravite gužvu ovde...“ Gura ih prema prostoriji iza recepcije i istovremeno pokušava da se osmehne upravo prispelom gostu i da ga pozdravi. Gost mu se obraća na engleskom, recepcioner beči oči i pita decu: „Ko ovde zna engleski od vas? 'Ajde jedan odma' da izađe da vidi šta ovaj 'oće!“ Gost zbunjen stoji, drži pasoš u ruci, deca galame i svađaju se ko će da izađe i u tom trenutku dolazi šef recepcije....

4. Simulacija

5. Izveštavanje parova o zapažanjima nakon simulacije

Voditelj zapisuje na flip čart i sumira zapažanja u kategorije:Instrukcija nastavnika učenicima, komunikacija, prijem učenika od strane recepcionera – prvi kontakt, protokol institucije/hotela za obavljanje prakse učenika, dokumentacija učenika, protokol škole za odlazak učenika na praksu, uniforma.

6. Refleksija
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papir, markeri, flomasteri,
  • Radni materijal sa CD-a: Zadaci za praćenje simulacije, Lista zapažanja sasimulacije (izgled postera koji pravi voditelj/ka).