REALNI SUSRETI(Kancelarija za mlade) - Radionice

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete

Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzećuCILJEVI

 • upoznavanje mladih sa elementima i fazama realnih susreta – priprema za


raspitivanje u školi/preduzeću;

 • osvešćivanje značaja stvaranja uslova u školi/preduzeću za prijem mladih za sprovođenje realnih susreta

 • osposobljavanje mladih za realne susrete

 • upoznavanje sa dokumentacijom za realne susrete

 • sticanje uvida u dobiti od isprobavanja prakse u školi/preduzeću za


donošenja odluke o daljem školovanju/zanimanju

SEKVENCE
OBUKE:

 1. Prijavljivanje šest dobrovoljaca za simulaciju pripreme realnog susreta / 5 min
  Uloge za simulaciju su sledeće: jedan nastavnik prakse, jedan šef recepcije u hotelu, tri učenika/učenice, jedan gost hotela.
  Polazna situacija:
  Nastavnik prakse dolazi sa učenicima/učenicama na praksu u hotel, uznemiren jer očekuje da oni naprave neki nered tokom prakse. Sve što govori učenicima/učenicama-praktikantima, govori u povišenom tonu, naredbodavno, a ništa konkretno ne kaže. Na pitanje učenika/učenica šta da rade, jer zbunjeno stoje ispred recepcije bez jasne instrukcije nastavnika, odgovara: „Vi valjda znate šta treba da radite“, i insistira da obuku uniforme. Šef recepcije ima loša iskustva sa učenicima/učenicama na praksi, ne ume da objasni šta se od njih očekuje, upućuje ih da „ne diraju ništa i sklone se u pomoćnu prostoriju“, istovremeno pokušava da se osmehuje upravo prispelom gostu i da ga pozdravi. Gost mu se obraća na engleskom, a recepcioner zapanjen pita decu: „Ko ovde zna engleski? ’Ajde jedan odma’ da izađe da vidi šta ovaj ’oće!“
  Ponašanje učenika/učenica i gosta osmislite sami na osnovu ove polazne situacije.

 2. Priprema simulacije realnog susreta / 15 min

 3. Priprema učesnika u spoljašnjem krugu  / u isto vreme
  Priprema zadataka za praćenje simulacije u parovima: na osnovu posmatranja simulacije prakse, učesnici prate, posmatraju i zapisuju zapažanja o ponašanju svih aktera u simulaciji kao otkrivanje koraka koje je nastavnik prakse realizovao sa učenicima, na osnovu protokola koji dobiju.

 4. Prezentacija simulacije realnog susreta koji je neprofesionalno uradjen / 20 min

 5. Formiranje grupa od parova spoljašnjeg kruga i razmena stavova o elementima koje su pratili u simulaciji, ekspertskim metodom / 5 min

 6. Prezentacija rada grupa / 15 min

 7. Podela materijala za realizaciju realnih susreta, analiza dokumentacije i grupna diskusija (pozitivni primeri, kvalitetno organizovan realni susret) / 15 min

 8. Refleksija i kreiranje zajedničke liste preporuka za sprovođenje realnih susreta / 15 min

VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
Obrazac za kopiranje br. 20 – Priručnik za KZM: Protokol za praćenje simulacije; Obrazac za kopiranje br. 21– Priručnik za KZM: Nalazim sebi mesto za praksu, termin u preduzeću, kratka informacija o mome mestu za praksu, kako ću se ponašati na praksi, moj dnevni izveštaj, moj dnevni izveštaj za dane/nedelje stručne prakse, formular za ocenjivanje za praktikante, pogled unazad; Obrazac za kopiranje br. 26- Priručnik zaosnovne škole: Moj doživljaj realnih susreta; flip čart papir, flomasteri.