INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Orijentacija stvara jasnu slikuCILJEVI

 • definisanje sopstvenih očekivanja od zanimanja;

 • prepoznavanjeveze između izbora škole odnosno izbora zanimanja i kasnijeg zadovoljstva u poslu;

 • upoznavanje sa očekivanjima učesnika iz grupe;

 • zastupanje sopstvenog mišljenja i postavljanje prioriteta;

 • upoređivanje sopstvenih očekivanja sa realnošću struke.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Brainstorming: Šta očekujem od svog zanimanja?

2.Individualni rad na listi u Vodiču „Mojepredstaveozanimanjima“

3. Razmena u parovima i argumentacija za raspodelu poena

4. Pridruživanje parova i rad na listi po grupama

Voditelj poziva učesnike da se po dva para udruže i razmene svoj način raspodele poena.

Lista pitanja za izveštavanje male grupe.

 • Da li se očekivanja razlikuju unutar male grupe?

 • Da li su neka očekivanja ostala bez dodeljenih poena?

 • Koja očekivanja su u maloj grupi dobila najveći broj poena?

 • Da li je posle razmene unutar grupe neko poželeo da promeni broj dodeljenih poena u odnosu na neka očekivanja,tj. da li je neko izrazio želju za promenom rangiranja očekivanja po važnosti?

 • Tumačenje izreke „novac me čini srećnim“ od strane članova grupe u odnosu na buduće zanimanje.


5. Izveštavanje predstavnika malih grupa

6. Razmena: Da li će sagledavanje tvojih očekivanja na ovaj način imati uticaj i na izbor tvoje buduće škole? Kako?
VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Radni materijal sa CD-a: Pravovremena orijentacija stvara jasnu sliku.
 • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.