INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Opis zanimanja uz pomoć mape uma na roditeljskom sastankuCILJEVI

  • predstavljanje sopstvenih očekivanja od zanimanja;

  • predstavljanje interakcije između izbora škole odnosno izbora zanimanja i kasnijeg zadovoljstva u poslu;

  • upoznavanje sa očekivanjem roditelja;

  • zastupanje sopstvenog mišljenja i postavljanje prioriteta;

  • predstavljanje kvalifikacionog okvira zanimanja uz pomoć mape uma.


SEKVENCE
OBUKE:
1.  Nastavljanje rečenice roditelja/staratelja: „Pretpostavljam da će moje dete odabrati...školu odnosno zanimanje...“

2. Formiranje grupa

Učenici/ce se raspoređuju u grupe prema željenoj školii biraju predstavnika grupe koji će predstaviti zanimanje za koju priprema ta škola pomoću mape uma.

3.Predstavljanje zanimanja uz pomoć mape uma

Učenici/učenice predstavljaju roditeljima zanimanja uz pomoć već ranije izrađenih mapa uma.Nakon završene prezentacije, voditelj poziva decu da sednu pored svojih roditelja i da im pokažu mapu uma iz Portfolia koju su oni izradili.

4.Roditelji/starateljipopunjavaju listu PRAVOVREMENA ORIJENTACIJA STVARA JASNU SLIKUsa poenima o očekivanjima od budućeg zanimanja svoga deteta.

5. Razmena –Komentar parova roditeljdete: tačke slaganja i neslaganja i kako su s tim izašli na kraj.Voditelj podstiče parove roditelj–dete da razmene svoje rezultate bodovanja. Zatim poziva da parovi na grupi razmene stavove – ko želi.

6. Drvo ohrabrenja roditelja/staratelja

Voditelj zamoli roditelje da napišu na stikerima poruke ohrabrenja svom detetu u odnosu na školovanje i izabrano zanimanje u budućnosti.

7. Prezentacija

Jedno dete iz grupe izlazi, lepi stikere na nacrtano drvo ohrabrenja na flip čartu i čita poruke roditelja.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Stikeri.
  • Radni materijal sa CD-a: Pravovremena orijentacija stvara jasnu sliku (sa prethodne radionice), Obrazac za kopiranje 12: Drvo ohrabrenja roditelja.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.