INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Opis zanimanja pomoću mape umaCILJEVI

  • usvajanje veštineizbora važnih informacija za zanimanje;

  • prepoznavanja karakteristika zanimanja i klasifikovanja u različite kategorije;

  • upoznavanje sa postupkom strukturisanja i vizualizacije opisa zanimanja i kvalifikacionog okvira uz pomoć mapiranja – mape uma.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Podela na grupe na osnovu izvlačenja cedulja na kojima piše zanimanje

2. Podela materijala za grupe koji će obraditimetodom mapiranja

Podela na pet grupa i podela materijala sa opisom zanimanja i karijernog razvoja za fizioterapeuta.

3.Upućivanje u metodu mapiranja

Pred vama je tekst koji ćete mapirati. Pročitajte pažljivo tekst i prilikom čitanja podvucite jednom bojom samo ključne reči u svakom pasusu, a drugom bojom one reči koje nisu ključne, ali su važne. Lako ćete zapamtiti tekst ako podvlačite jer do 25% pasusa čine ključne reči, a ostalih 75% su „meso“ koje spaja ključne reči. Nakon čitanja i podvlačenja ključnih i važnih reči, pojmova, simbolično predstavite glavne ideje iz teksta i to na sledeći način. Centralnu temu kao ključni pojam predstavite simbolično u središtu A4 papira koji je horizontalno okrenut. Crtate ključnu ideju ili glavni pojam. Centralni simbol teme treba da bude veličine oko 5 cm u prečniku i predstavljen na sredini flip čart papira i to bez bilo kakvog uokviravanja i u najmanje tri boje. Oko centralnog simbola ucrtajte nekoliko debljih glavnih grana, a na granama nacrtajte simbole ili slike ključnih reči kao kartu sećanja. Grane treba da se ucrtavaju pod uglom od 45 stepeni, kako bi podržavale oblik nervne ćelije u našem mozgu. U narednom koraku se glavne grane dalje razgranavaju na grančice isto pod uglom od 45 stepeni, pa onda na njima nacrtajte crtež ili simbol važnih ideja i pojmova koji su u vezi sa najvažnijim pojmovima koje ste već nacrtali na debljoj grani. Koristite što više boja i pokušajte da simbole i crteže predstavljate trodimenzionalno. Ukoliko vam je to teško za predstavljanje, simbolički predstavite kako god možete. Nije na ispitu likovno umeće. Imajte u vidu da svako od vas  ima svoje asocijacije za simboličko predstavljanje i da je mapa uma „lična“ mapa. A vaš zadatak jeste da se u grupi dogovorite oko simbola za predstavljanje na mapi, te da sačinite mapu uma u odnosu na određeno zanimanje.

NAPOMENA: DOK VODITELJ OBJAŠNJAVA METODU MAPE UMA, ISTOVREMENO JE DEMONSTRIRA NA FLIP ČART PAPIRU, KAKO BI UČESNICI IMALI PRILIKU DA VIDE KAKO IZGLEDA MAPA UMA.

4. Strukturisanje i vizualizacija opisa zanimanja – kvalifikacionog okvira – primena metode mapiranja – rad u grupi

Grupa izrađuje zajedničku mapu uma.

5.Prezentacija rada grupa

Grupe postavljaju galerijsku izložbu svojih produkata. Predstavnik grupe stoji ispred plakata i odgovara na pitanja učesnika.

6. Završni komentar voditelja kroz razmenu o značaju mapiranja

Voditelj čestita na savladanoj veštini mapiranja i podstiče ih da izrade mapu uma za svoj Portfolio za zanimanje koje oni žele. Sugeriše mogućnost primene mapiranja u svakodnevnom učenju i savladavanju novih pojmova.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Kvalifikacioni okvir za onoliko zanimanja za koliko su učesnici zainteresovani, kartice za podelu na grupe,Obrazac za kopiranje 9: Primer za mapu uma.
  • Radni materijal sa CD-a:Mapa uma za odabrano zanimanje – blanko list za mapiranje, opis metode mapiranja, kvalifikacioni okvir za zanimanja.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.