REALNI SUSRETI(VIII razred) - Radionice

Obuka za konkurisanje na oglas za posaoCILJEVI

  • upoznavanje sa zahtevima  i veštinama potrebnim za konkurisanje na određeno radno mesto;

  • upoznavanje sa strategijom konkurisanja;

  • izgrađivanje  i isprobavanje veštine konkurisanja;

  • upoznavanje sa elementima potpune dokumentacije za konkurisanje.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Atributi na reč: KONKURS

2. Podela na parove „podrške“

Svaki par dobija materijal za pisanje konkursne dokumentacije i svako za sebe piše nakon odabira preduzeća, zanimanja, radnog mesta za koje konkuriše, ali uz pomoć para: CV, propratno pismo, motivaciono pismo i molbu za posao za koji konkuriše.

3. Pisanje konkursne dokumentacije

4. Čekiranje sačinjene dokumentacije u paru

Parovima se dele ček liste za proveru dokumenata.

5. Izveštavanje parova o radui uspešnosti na osnovu ček lista

6. Prezentacija po jednog dokumenta:CV, propratno pismo, motivaciono pismo i molba za posao – prijavljuje se ko želi.

7. Refleksija i sumiranje

Više „modela“ pisanja konkursne dokumentacije, poželjno je uz dokumentaciju dostaviti i potvrde i diplome o dodatnim kvalifikacijama,ostvarenim rezultatima na takmičenjima.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Flip čart papir, markeri
  • Radni materijal sa CD-a: Kako napisati CV, motivaciono pismo, propratno pismo, molbu, ček listu za proveru dokumentacije.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.