INFORMISANJE O šKOLAMA(VIII razred) - Radionice

Obrazovni profili u srednjim školamaCILJEVI

  • razumevanje odnosa pojmova: oblast rada –obrazovni profil – zanimanje;

  • upoznavanje sa stručnim oblastimarazličitih srednjih stručnih škola;

  • povezivanje obrazovnih profila sa zanimanjima u određenim srednjim stručnim školama;

  • osposobljavanje za podršku i pomoć učenicima/cama u nalaženju puteva kroz mrežu škola do željenog zanimanja.


SEKVENCE
OBUKE:
1.Uvodna igrica: Zagonetno zanimanje – tipičan pokret pantomimom                                                                                                     Jedan učenik/učenica po svom izboru pokazuje karakterističan pokret zajedno zanimanje, koje je prijavio/prijavila samo voditelju. Svi pogađaju. Ko pogodi prvi, pokazuje sledeći pokret za zanimanje.

2. Podela na grupe

Grupe se formiraju izvlačenjem kartice sa nazivom srednje škole: mašinska, ekonomska, elektrotehnička, medicinska, škola za negu lepote.

3. Povezivanje srednjih stručnih škola sa pripadajućim profilima – rad u grupama

Svaka grupa na listama sa nazivom srednje stručneškole i sa ispisanim profilima, obeležava obrazovne profile koji toj srednjoj stručnoj školi ne pripadaju, odnosnonalazi „uljeze“.

4. Prezentacija rada grupa

5. Spajanje obrazovnih profila sa zanimanjima

Svaka grupa dobija materijal za pomenutih pet obrazovnih profila i spaja odgovarajuće kolone obrazovnih profila sa zanimanjima koja im pripadaju.

6. Izveštavanje o radu grupa

7. Refleksija
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 4: Kartice sa ilustracijama za srednju školu, Obrazac za kopiranje 5:Kolone sa obrazovnim profilima i zanimanjima u dve boje, flip čart papir, markeri, flomasteri.
  • Mediji:CD:Pronađi sebe – Vodič za buduće srednjoškolce, konkurs za upis u srednje škole.
  • Radni materijal sa CD-a: Liste obrazovnih profila za pronalaženje uljeza za medicinsku, ekonomsku, mašinsku,elektrotehničku iškolu za negu lepote.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.