SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

Moja očekivanjaCILJEVI

  •  osvešćivanje očekivanja u budućnosti;

  • usvajanje veštine da artikulišu i formulišu svoja očekivanja;

  •  izgrađivanje sposobnosti povezivanja očekivanja sa izborom škole, odnosno izborom zanimanja.

METODE:

SEKVENCE
OBUKE:
1. Nastavljanje rečenice: „Moja najveća želja je da za deset godina budem....“

2. Formiranje parova

3. Izrada kolaža na temu: Ja za deset godina

Svaki član para pravi za sebe kolaž – viziju sebe za deset godina (gde i kako živi; šta i kako radi; kakvo mu je okruženje, status i sl.) pomoću sličica iz časopisa i crteža. U toku rada razmenjuje stavove sa svojim parom i ohrabruju jedan drugog za viziju.

4. Prezentacija vizije

REFLEKSIJA- pitanja za razmenu u velikom krugu:

•             Da li si često mislio/la na svoju budućnost?

•             Da li na svoju budućnost gledaš optimistično ili sa strahom?

•             Da li smatraš da je moguće da ova slika-kolaž postane stvarnost za deset (petnaest) godina?

•             Da li ste u predstavama o budućnosti uspeli da otkrijete zajedničke odlike?

•             Da li se predstave devojčica razlikuju od predstava dečaka?
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Isečci iz novina, slike, fotografije, ceduljice na kojima su ispisani „čuveni parovi“ iz literature, filma, pesme.
  • Radni materijal sa CD-a: Kolaž – MOJA VIZIJA: JA ZA DESET GODINA.
  • Radni materijal za Portfolio: Učenici/učenice prilažu radni materijal, kolaž, u Portfolio nakon radionice.