SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

Moj tip učenjaCILJEVI

  • refleksija o sopstvenom ponašanju pri učenju;

  • samoprocena koji tip učenja primenjuju;

  • primena i usavršavanje ličnih strategija učenja.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Uvodna igrica na osnovu samoprocene

Podela učesnika na grupe na osnovu pitanja: Kad biste kupili mobilni telefon, vi biste:

a) prvo pročitali uputstvo, pa na osnovu njega postupili gledajući skice;

b) zamolili nekog da vam glasno pročita uputstvo, ili biste ga sami naglas pročitali;

c) pristupili uključivanju mašine bez obraćanja pažnje na uputstvo.

Formiranje  grupa na osnovu izjašnjavanja.

2. Upoznavanje sa tipovima učenja – mini predavanje

Razlikovanje i karakteristike tipova učenja: akustički, vizuelni, motorički, saradnički.

3. Lista: koji tip učenja primenjujem

Samostalni rad na Obrascu za kopiranje 5: KOJI TIP UČENJA PRIMENJUJEM – podvlačenje glagola tipičnih za ponašanje u učenju.

4. Refleksija
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Radni materijal sa CD-a:  Opis sopstvenog tipa učenja.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio radni list „Opis sopstvenog tipa učenja“ nakon radionice.