INFORMISANJE O šKOLAMA(VIII razred) - Radionice

Kriterijum za izbor školeCILJEVI

  • prepoznavanje značaja izbora škole za karijeru;

  • formiranje kriterijuma za izbor škole;

  • razumevanjemogućih faktora koji utiču na izbor škole;

  • učenje argumentacije u diskusiji.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Nastavljanje rečenice

Dobacivanje loptice – kod koga stigne loptica, tajnastavlja rečenicu: Biram ovu školu (kaže koju srednju školu) zato što... (obrazloženje kriterijuma izbora).

2.Formiranje liste razloga za izbor srednje škole

Voditelj zapisuje na flip čart papiru i poziva grupu da svi zajedno  kategorišu kriterijume.

3. Sumiranje razloga

4. Dovođenje u vezu izbora škole sa izborom zanimanja – razmena

Voditelj započinje razmenu stavova sledećim pitanjima:

  • Kojim kriterijumima se pridavao manji, a kojim veći značaj?

  • Šta vam je bilo iznenađujuće u vezi sa razlozima?

  • U kojoj meri su kriterijumi za izbor škole ujedno i kriterijumi za izbor zanimanja?


5. „Skeniranje“ željene škole preko KRITERIJUMA ZA IZBOR ŠKOLE

Procena KRITERIJUMA ZA IZBOR ŠKOLE na skali od 1–4  u odnosu na školu koju su izabrali (argumentacija).

6.Razmena: Koji je kriterijum najviše vrednovan

7. Refleksija

Voditelj zaključuje da je zaista najbolje ako u odnosu na izbor buduće škole najviše utiču naša interesovanja i naše sposobnosti.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Radni materijal sa CD-a: Kriterijumi za izbor škole.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.