SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

Kakav/kakva sam u timuCILJEVI

  • uviđanje prednosti timskog rada;

  • osvešćivanje i osnaživanje sopstvenih kapaciteta za timski rad;

  • osvešćivanje svoje spremnosti na kompromise;

  • refleksija grupnih procesa.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Asocijacije na reč TIM.

2. Podela na grupe razbrajanjem

3. Pravimo kućicu od „Smokija“ u timu

Voditelj svakoj grupi podeli kesicu „Smokija“ i pakovanje čačkalica. Grupe prave kućicu od „Smokija“ i čačkalica, ali tako što svaki član grupe koristiti samo jednu svoju  ruku pri „izgradnji“.

4. Prezentacija „KUĆICA“

5. Analiza rada u timu

Voditelj svakoj grupi daje za popunjavanje Obrazac za kopiranje 2:  SAMOPROCENA.

6. Prezentacija rada grupa

7. Refleksija

Dovođenje u vezu kvaliteta produkta sa procesom koji se dešavao u grupi. Osvrt na to koliko je važan proces dogovora i spremnosti za saradnju.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • „Smoki“ i pakovanja čačkalica za svaku grupu
  • Obrazac za kopiranje 2: List za samoprocenu.
  • Radni materijal sa CD-a:  list za evaluaciju rada u grupi.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio list za evaluaciju, nakon radionice.