SAMOSPOZNAJA(VIII razred) - Radionice

Kakav/kakva sam na „prvi pogled“CILJEVI

  • osvešćivanje sopstvenih kapaciteta pri javnom predstavljanju;

  • osnaživanje veštine javnog prezentovanja putem uočavanja najčešćih „grešaka“ pri javnom nastupu.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Brainstorming: šta cenimo u nastupu drugih (na šta sve obraćamo pažnju).

2. Podela na grupe: rođeni u prvom, rođeni u drugom, u trećem i četvrtom tromesečju godine.

3. Priprema za prezentaciju – instrukcija za rad

Svaka grupa se bavi jednom situacijom u kojoj je važno kakav se utisak ostavlja i da li se ostvaruje najbolje izdanje. Grupa osnažuje i priprema dve osobe koje će igrati ulogu prodavca/čice najnovijeg kozmetičkog proizvoda, najnovijeg modela mobilnog telefona ili ulogu šefa/ice farmaceutske korporacije koji treba da prodaje određeni proizvod u lancu svojih apoteka – prezentacija zanimanja.

4. Greška u prezentaciji – dodatna instrukcija

Voditelj svakoj grupi dodaje instrukciju:

- prvoj grupi nalaže da namerno napravi grešku u govoru tela (npr. da se osoba koja predstavlja proizvod češe, maše rukama, vrti, zeva i sl.);

- drugoj grupi sugeriše da se osoba koja predstavlja proizvod ponaša neorganizovano i dezorijentisano (npr. ne zna da objasni u čemu je novina prezentovanog proizvoda, da telefonom zove kolegu da pita šta sve on treba da kaže, pretura po papirima koje je poneo/la i sl.);

- za treću grupu određuje da se prema šefu/ici firme u koju je došao ponaša arogantno i svađalački (npr. da ga „napada“ zašto ga ovaj ne sluša pažljivo, da ga provocira koliko para hoće, pa da posao „prođe“ i sl.);

- četvrtoj grupi nalaže da osoba koja predstavlja proizvod sve vreme priča izuzetno tiho ili veoma glasno!

5. Prezentacija rada grupa

Nakon svake prezentacije voditelj/ka provera sa ostalim članovima da li su prepoznali „grešku“ u javnoj prezentaciji: u govoru tela, u odnosu na poznavanje materije koju predstavlja, u odnosu na stav prema slušaocima-publici, u odnosu na boju i ton svoga glasa i kvalitet komunikacije i sl.

6. Refleksija i sumiranje voditelja

Značaj prezentacije, mogućnost vežbanja za nastup, sugestije šta sve mogu učenici/učenice da preduzmu kako bi svoj javni nastup učinili/le što kvalitetnijim (npr. samostalno glasno čitanje predviđenog teksta; crtanje-kao sličice u stripu za prezentaciju materijala; slušanje-snimanje svog govora na kasetu i preslušavanje; pevanje – na poznatu melodiju više puta pevušiti materiju koja se prezentuje; improvizovanje-odigravanje svog nastupa kao da je pozorišni komad; mapiranje-pravljenje mape kao svog vodiča; predstavljanje sleda događaja – ispisati 5-6 najvažnijih rečenica).
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL: