SAMOSPOZNAJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Ja za deset godina

Razmišljanje o željama, ciljevima, potrebama, bolje upoznavanje sebe i formulisanje sopstvenih očekivanjaCILJEVI

  • Usvajanje veštine formulisanja sopstvenih očekivanja,

  • Izgrađivanje sposobnosti povezivanja očekivanja sa izborom škole, odnosno izborom zanimanja


SEKVENCE
OBUKE:
1. Brainstorming na temu „JA ZA 10 GODINA“ – 10 min

2. Razmena o viziji – 40 min

Učesnici se podele u parove. Voditelj odredi u svakom paru ko je osoba A, a ko je osoba B. Osobe A dobiju listić sa unapred pripremljenim pitanjima koja se odnose na viziju sebe za deset godina. Na osnovu tih pitanja osoba A napravi priču o sebi za 10 godina koju priča osobi B. Kada završi, tada osoba B predstavlja sebe osobi A po istom principu. Kada svi završe, voditelj pita grupu kakvi su njihovi utisci o ovom radu, oni koji žele, mogu da podele sa grupom šta su novo saznali o sebi ili svom paru.

Nakon prezentacije, učesnici vrše refleksiju svojih planova za budućnost.

3. Moguća pitanja:  (10 min)

Da li često mislim na svoju budućnost?

Da li na to gledam optimistično ili sa strahom?

Da li smatram da je moguće da ova slika za 10 godina postane stvarnost?
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Pitanja: JA ZA DESET GODINA