SAMOSPOZNAJA(VII razred) - Radionice

Ja za deset godinaCILJEVI

  • usvajanje veštine formulisanja sopstvenih očekivanja;

  • izgrađivanje sposobnosti povezivanja očekivanja sa izborom škole, odnosno izborom zanimanja.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Asocijacije na temu „JA ZA DESET GODINA“

2. Razmena o viziji

Učenici/učenice sede u dva koncentrična kruga, licem okrenutim jedni prema drugima. Svako iz unutrašnjeg kruga iznosi viziju sebe osobi preko puta u krugu. Nakon 2-3 minuta, učenici/učenice iz spoljašnjeg kruga se pomeraju za jedno mesto udesno i razmena se nastavlja tako što sada oni  govore. Sa promenom mesta udesno nastavlja se na svaka 2-3 minuta. Naizmenično govore unutrašnji i spoljašnji krug.

3. Crtanje vizije

Na crtežu treba predstaviti sebe na radnom mestu za deset godina.

4. Izložba crteža

5. Otkrivanje autora crteža

Svi učesnici posmatraju crteže i pogađaju ko je autor crteža.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Papiri A4 formata za svakog učesnika, flomasteri.
  • Radni materijal sa CD-a:  Ja za deset godina.
  • Radni materijal za Portfolio:  priložiti u Portfolio crtež „Ja za deset godina“ nakon radionice.