INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(VIII razred) - Radionice

Ispitivanje stavovaCILJEVI

  • prepoznavanje razlike između predrasuda i činjenica;

  • analiza svojih spontano izrečenih misli iz različitih uglova;

  • zastupanje razmišljanja i vrednosnih stavova;

  • razumevanje različitih  mišljenja;

  • prepoznavanje predrasuda  i rad na njihovom prevazilaženju.


SEKVENCE
OBUKE:
1. Izlistavanje najčešćih predrasuda o nekom zanimanju

Nastavljanje rečenice: Najčešća zabluda o nekom zanimanju je...

2. Podela na grupe razbrajanjem

3. Instrukcija za rad sa setom kartica i rad po grupama: Žene –domaćinstvo ili karijera

Svaka grupa na osnovu materijala određuje oko koje tvrdnje postoji najveća saglasnost članova unutar grupe. Tu tvrdnju oni zastupaju pošto je „izlože“ u diskusiji sa drugim učesnicima. Usaglašavanje unutar grupe može da se izvede i glasanjem.

4. Podela zelenih i crvenih kartona svakoj grupi radi učešća u diskusiji

Voditelj svakoj grupidaje jednu zelenu i jednu crvenu karticu uz instrukciju da će zelenom karticom izražavati svoje saglašavanje, a crvenom svoje neslaganje sa tvrdnjom iznetom u diskusiji.

5. „Tvrdnja na ispitu“ – diskusija

Voditelj daje na diskutovanje sve tvrdnje redom. Grupe podižu zelenu karticu, ako se saglašavajusa trvrdnjom, a crvenu ako se ne slažu. Reč prvo dobijaju oni koji nisu saglasni satvrdnjom i daju svoje argumente, a zatim na scenu stupaju onikoji se sa tvrdnjom saglašavaju i izlažu argumentaciju.

6. Prepoznajemo predrasude

Voditelj poziva učesnike da kartice iz Vodiča posmatraju kao listu tvrdnji i da svaku procene na skali od 1 do 5 – u kojoj meri tvrdnja  predstavlja predrasudu (1 nije predrasuda, a 5 je predrasuda u najvećoj meri).

7. Upoređivanje ocenjivanja grupa

Grupe upoređuju i pronalaze koja je tvrdnja dobila „čistu peticu“!

8. Sumiranje voditelja o uočavanju predrasuda i načinu prevazilaženja.

Iste aktivnosti se ponavljaju i sa karticama: Radni učinak i dohodak.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje 10:Pitanja za refleksiju koja koristi voditelj.
  • Radni materijal sa CD-a:Kartice: Žene –domaćinstvo ili karijera, Kartice: Radni učinak i dohodak, Pitanja za refleksiju.
  • Radni materijal za Portfolio:Učenici/učenice prilažuradni materijal u Portfolio nakon radionice.