INFORMISANJE O ZANIMANJIMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Informacione ponude, prikupljanje i obrada informacija o zanimanjima i školama

Osposobljavanje mladih da aktivno koriste različite izvore informacija u procesu biranja zanimanja, školovanja i karijereCILJEVI

 • identifikovanje resursa informacija u odnosu na svet rada i puteve karijere uokruženju;

 • osposobljavanje mladih za korišćenje resursa informacija;

 • osposobljavanje mladih za primenu tehnika identifikovanja i analize resursa;

 • senzibilisanje mladih za korišćenje resursa sredine u informisanju


SEKVENCE
OBUKE:

 1. Brejnstorming na temu: informacije – mladi/ 15 min


Voditelj/ka podstiče mlade pitanjima: od koga, gde, na kojim mestima, na koji način mogu da se informišu o željenoj školi, zanimanjima?

 1. Identifikovanje resursa informacija – rad u grupama / 20 min


Voditelj/ka podstiče mlade da razmene sve izvore informacija i njihovu dostupnost; Voditelj/ka deli grupama Obrazac za kopiranje 7, na osnovu toga grupe popunjavaju list „Analiza sredine“ i određuju dostupne i značajne izvore za informisanje o zanimanjima i karijeri

 1. Prezentacija rada grupa / 20 min

 2. Dodela izvora informisanja grupama / 5 min


Grupama se „dodeljuju“ izvori informisanja: Nacionalna služba za zapošljavanje, sajam obrazovanja, srednje škole/fakulteti, internet, osnovna/srednja škola

 1. Izrada postera za korišćenje izvora: Nacionalna služba zapošljavanja, sajamobrazovanja, srednje škole/fakulteti, internet, osnovna/srednja škola / 20 min


Svaka grupa izrađuje poster za jedan od izvora informisanja: šta sve od informacija može da se sazna iz svakog pojedinačnog izvora informisanja i kako da se ostvari komunikacija sa predstavnicima izvora informisanja

 1. Prezentacija rada grupa / 20 min

 2. Analiza materijala - Obrazac za kopiranje 7b


Informacione ponude koje me najviše interesuju

Voditelj/ka da je instrukciju da mladi podvuku informacije koje su njima interesantne i koje mogu da koriste kao izvor / 5 min

 1. Refleksija / 15 min


Upućivanje učesnika u izradu individualnog plana prikupljanja informacija i korišćenja interneta u svrhu prikupljanja najrazličitijih informacija o svetu obrazovanja, zanimanja i karijere.

Upućivanje na Portfolio: Individualni plan prikupljanja informacija
VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
 • Obrazac za kopiranje 7 - Priručnik za KZM: Analiza sredine za identifikaciju resursa
 • Obrazac za kopiranje 7b - Priručnik za KZM: Informacione ponude koje me najviše interesuju
 • Portfolio str.18 : Individualni plan prikupljanja informacija