SAMOSPOZNAJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Gde sam sada

Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženjeCILJEVI
Precizno definisanje (suočavanje) sa aktuelnim teškoćama sa aspekta profesionalne orijentacije,

Istraživanje različitih mogućnosti prevazilaženja teškoća,

Razumevanje da svako bez obzira na teškoće i ograničenja ima pravo i može da bude uključen, donosi odgovorne odluke i gradi svoju budućnost.

SEKVENCE
OBUKE:
1.      Ispisivanje teškoća (problema) 10 minuta

  • Učesnicima se da instrukcija da svako za sebe napiše na papiru tri svoja dominantna problema ili teškoće u svom profesionalnom razvoju. Cilj ovog dela je da svako za sebe razmisli i osvesti koje su njihove teškoće, da se sa njima suoči i da ih još jednom testira i proceni da li su zaista teškoće ili su samo tako predstavljene u njihovoj glavi. Realne i objektivne teškoće će se moći tokom ovog rada sagledati iz perspektive prevazilaženja ili nalaženje načina da se sa njima nosi.


2.      Rad u paru – testiranje teškoća i prevazilaženje nekih od njih. 10 minuta

  • Instrukcija u ovom delu glasi: Sada ćete raditi u paru, instruktor spoji parove. Svako od vas ima tri napisane teškoće, zajedno imate 6. Popričajte malo o svakoj, i odbacite tri teškoće tako što ćete definisati realne načine za njihovo prevazilaženje, a tri za koje se dogovorite da su i dalje teškoće zapišite na trećem papiru. Ovo je faza traženja načina prevazilaženja ili nošenja sa teškoćama, i prilika za pomeranje fokusa na jedan sasvim drugačiji način. Fokus se takođe pomera sa problema na budućnost i pomeranje sa tačke na kojoj se nalazimo ka budućnosti.


3.      Rad u grupi – grupno testiranje teškoća i prevazilaženje nekih od njih.

  • Rad nastavljamo tako što sada spojimo dva para i imamo grupu od četiri učesnika. Instrukcija je ista kao u prethodnom delu, tri teškoće se testiraju i odbacuju a tri ostaju.


4.      Zajedničko ispisivanje načina za prevazilaženje teškoća. 35 minuta

  • Svaka grupa ispisuje načine prevazilaženja teškoća koje su im ostale i predstavlja ih na kraju. Ovde je dobro da instruktor podstiče učesnike da budu kreativni i da koriste boje, flomastere, crtaju, da sve na neki način bude veselo kako je inače kada se teškoće prevazilaze.


5. Završni deo radionice. U kojoj meri su prepreke u meni, koliko u sredini i drugima.

 

  • Cilj ovog dela radionice je suočavanje sa tim da je veliki broj teškoća u nama, i u našem odnosu prema sebi i drugima, dakle da ih sami sebi namećemo. Kada promenimo odnos prema njima otvorićemo sebi put za razne izbore. Ovo je važan deo procesa samospoznaje i predstavlja ključni deo odgovornog kretanja ka svojim izborima i ciljevima.


 

Učesnicima se kaže da se vrate svom prvom papiru koji su pisali i na skali od 1 do 5 definišu u kojoj meri su te teškoće u njima a koliko u sredini. Važno je da instruktor bude dovoljno senzibilan i spretan da vodi ovu diskusiju tako da ne nameće svoje stavove na način koji će izazvati otpor, a da ipak ponudi drugačiji fokus.
VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • A4 papiri