ODLUKA O IZBORU ZANIMANJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Faze u donošenju odluke

Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenjaCILJEVI
Upoznavanje sa fazama donošenja odluke. Sagledavanje sopstvene situacije još jednom pre donošenja odluke.

SEKVENCE
OBUKE:

  1. Identifikacija problema:Učesnicima se daju papiri na kojima će napisati koji su sada njihovi problem nakon čitavog procesa kroz koji su prošli. Na jednom papiru mogu napisati samo jedan problem. Mogu dobiti papira koliko god žele. 15 minuta

  2. Kada napišu voditelj pokupi papire i čita jedan po jedan problem napisan na papirima i svrstava ih u odredjene kategorije. Tako da se trudi da napravi 4 ili 5 kategorija. Jedna će se odnositi na  primer na nedostatak znanja ili bodova, druga kategorija na nedostatak podrške,  i tako redom…15 minuta

  3. Učesnici se onda podele u onoliko grupa koliko kategorija je u prethodnoj fazi definisano I dobiju kartice sa ispisanim problemima svrstane u kategorije.

  4. Grupe rešavaju problem popunjavajući matricu Faze u donošenju odluka  40 minuta


 

Faze u donošenju odluke


Identifikacija problema (jasno postavljen problem)
Definisanje ciljeva (šta želimo da postignemo)
Lista mogućih rešenja (šta je sve moguće učiniti?)
Procena mogućih rešenja(Koje bi rešenje bilo dobro ili loše po nas)
Odabir rešenja (Na osnovu rezultata prethodnih faza dobiće se odluka i rešenje koje je za nas najbolje)
Sprovođenje odluke u praksi(Preduzimanje akcija za sprovođenje odluke)  
Praćenje izvršenja odluke (Preduzimanje akcija za sprovođenje odluke)  

 

  • Predstavljanje grupa. 20 minuta


 

  • Refleksija voditelja/ke

VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
A4 papiri, moderacijske kartice, materijal za kopiranje - matrica Faze u donošenju odluka