REALNI SUSRETI(VII razred) - Radionice

Eksperti i ekspertkinje u našoj školiCILJEVI

  • samostalno prikupljanje relevantnih informacija o zahtevima  daljeg školovanja i zanimanja;

  • proširivanje znanja o putevima obrazovanja i karijere;

  • primena metode intervjua u okviru stvarnog susreta sa ekspertima;

  • evidentiranje ključnih podataka o zanimanju i karijeri.

METODE:

SEKVENCE
OBUKE:
1. Dobrodošlica i predstavljanje gostiju

2. Intervju sa ekspertima/kinjama

3. Beleška i utisak o intervjuisanju

Nakon odlaska gostiju razmenjuju se zapažanja i formira se beleška o realizovanom intervjuu sa ekspertima/kinjama u školi.
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Model pitanja za intervjuisanje, dokumentacija o realizovanom intervjuu – susret sa ekspertima/kinjama.
  • Radni materijal za Portfolio: priložiti u Portfolio belešku „Eksperti u našoj školi“ nakon radionice.