INFORMISANJE O šKOLAMA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Dilema izbora: kojim putevima obrazovanja i karijere

Razmišljanje o ličnim razlozima i motivima za izbor škole i zanimanja i definisanje sopstvenih očekivanja od karijereCILJEVI

  • Prepoznavanje motiva i razloga za sopstveni izbor škole - zanimanja

  • Definisanje sopstvenih očekivanja

  • Osvešćivanje i planiranje buduće karijere u odnosu na dosadašnji razvojni put i proces


SEKVENCE
OBUKE:
1. Nastavljanje rečenice: Od srednje škole/fakulteta očekujem…

(voditelj poziva učesnike da se skocentrišu na svoja očekivanja od srednje škole/fakulteta/zanimanja,u odnosu na to kako vide sebe za 10 godina) (5 min)

2. Razmena sa parom do sebe o očekivanjima i razlozima zbog kojih bi izabrali odredjenu školu/fakultet, odnosno zanimanje (10 min)

(zapisuju u svom portfoliu očekivanja i sve moguće razloge zašto bi išli baš u tu školu/fakultet, tj. odabrali baš to zanimanje.Razmenau paru)

3. Izrada “Drveta očekivanja i motiva” na nivou grupe (15 min)

(ostaju u grupama iz prethodne radionice i dobijaju instrukciju od voditelja – da na nivou grupe naprave drvo na kom će predstaviti očekivanja i motive svih članova svoje grupe, da sami osmisle šta će biti grane, listovi, gde će stajati imena članova)

4. Prezentacija “ Drveta očekivanja i motiva “ kroz galerijsku šetnju (5min)

5. Izrada “Mape puteva karijere” (30 min)

Svaki učesnik dobija flipchart papir na kojem je nacrtana putanja. Na dnu putanje se nalazi lični profil (interesovanja, vrednosti, sposobnosti), prva stanica je Osnovna škola u kojoj se nalaze sve formalne i neformalne aktivnosti (sekcije u školi, takmičenja, omladinske grupe, projekti, konkursi, obuke, aktivnosti van škole, volontiranja, skupovi, hobi, radna iskustva), druga stanica je Srednja škola sa svim pomenutim formalnim i neformalnim aktivnostima, treća stanica je Dobiti (svedočanstva, potvrde, diplome, zahvalnice, nagrade, pohvale, kao i lične dobiti koje mogu da prepoznaju dasu stekli kroz svoj dosadašnji put, a četvrta stanica predstavlja naredne korake u planiranju sopstvene karijere.

Pozvati učesnike da sve dobiti uklope u lični profil.

1. Prezentacija “Mapa puteva karijere” samo onih učesnika koji to žele (15 min)

2. Refleksija i upućivanje  učesnika na popunjavanje u Portfoliju: da na osnovu novih uvida individualno dopune Drvo očekivanja i motiva  i Mapu puteva karijere (10 min)

 
VREME:
MODERACIONI MATERIJAL:
  • Obrazac za kopiranje br. 13v – Priručnik za KZM: Drvo očekivanja i motiva; Obrazac za kopiranje br.13g –  Priručnik za KZM: Mapa puteva obrazovanja i karijere (u Portfoliu se nalazi na str.20)
  • Flip čart papir, flomasteri, stikeri, papiri u boji