ODLUKA O IZBORU ZANIMANJA(Kancelarija za mlade) - Radionice

Akcioni plan

Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta odluka sprovela u deloCILJEVI
prepoznavanje koraka koje treba napraviti kako bi se odluka sprovela u delo. Testiranje postojećih resursa i donošenje odluke o resursima koji su i dalje potrebni.

SEKVENCE
OBUKE:

  1. Voditelj podeli učesnicima materijal Plan akcije nakon donesene odluke

  2. Mladi prave akcioni plan svoje odluke


 

Plan akcije nakon donesene odluke.

 

   Aktivnosti Vreme Resursi Cilj  Indikatori
  Koja je moja prva aktivnost koju ću napraviti sada kada sam doneo odluku? Koliko vremena mi je za to potrebno. Šta mi je potrebno da bih uspešno obavio tu aktivnost. Koji je cilj ove aktivnosti. Koji je pokazatelj da sam aktivnost postigao/la. Kako ću znati da je cilj ove aktivnosti ostvaren.
1.          
2.          

 

Napomena: akcioni plan je prikladan za grupni rad, ali svako radi samostalno. U grupnom radu, jedan volonter može da iznese svoj akcioni plan pred grupom.

 
VREME:
SOCIJALNA FORMA:
MODERACIONI MATERIJAL:
Matrica Plan akcije nakon donesene odluke